درخواست همکاری

1 اطلاعات حرفه ای
2 اطلاعات فردی
  • در این قسمت یک معرفی کوتاه از حرفه خود وارد کنید. حداکثر ۳۰۰ کاراکتر
  • مهارت خود را در این رشته چگونه ارزیابی می کنید؟
  • حداکثر ۵ عکس از محصول خود را ارسال نمایید. عکس های ارسالی می بایست گویا و معرف محصول باشد. حجم هر فایل می بایست حداکثر ۱ مگابایت باشد.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png.